11.06.2020

Het Digitale Vastgoed Management Systeem.

Scan-Service Centrum Nord-West in de Stad Weener en Ingenieursbureau Elke Heine in de Stad Leer zijn de aanspreekpartners voor het Digitale Vastgoed Management Systeem. Wij ondersteunen en adviseren organisaties die hun vastgoedbestand en alle daarbij behorende documenten en gegevens in het Digitale tijdperk willen brengen om alle informatie met betrekking tot hun onroerende goederen ten allen tijde beschikbaar te hebben. De opname in het systeem van volgende onderdelen kunnen wij voor onze rekening nemen: Bestandsopname van gebouwen en installaties. De fysieke opname van de toestand van het interieur van uw vastgoed zoals bv toestand van muren, deuren, ramen, plafonds, vloeren etc. zowel als de toestand van de uitwendige karakteristieken van het gebouw, zoals bijvoorbeeld de voorgevel, het dak en de isolatie. Deze gegevens kunnen in een rapport worden opgenomen waaruit ook een gebruiksverwachting voor gebouwen en installaties wordt opgenomen. Digitalisering van alle relevante documenten die betrekking hebben op de gebouwen of wooneenheden; zoals bv: tekeningen, bouwvergunningen, overeenkomsten die betrekking hebben op gas-, water-, of elektriciteit leveranties, huurovereenkomsten en bescheiden van werklui, serviceverleners, huurders, etc. Kortom het centraal beschikbaar maken van alle verplichte bescheiden die benodigd zijn voor de bedrijfsvoering van vastgoed.

Opnieuw registreren van gegevens. Mochten de beschikbare documenten ontoereikend of onvolledig zijn, of zijn de maten van de gebouwen of binnen ruimten onbekend of veranderd, dan kunnen wij met behulp van 3D-scanners de maten snel en precies bepalen en visualiseren. Zo krijgt u onder andere exacte gegevens over aanstaande renovaties en de staat van onderhoud en kunt u bijvoorbeeld vluchtplannen digitaal ontwerpen.

Het Digitale Vastgoed Management Systeem. Met een vastgoed management systeem kunt u nu structureel en centraal al uw documenten archiveren. U kunt nieuwe documenten toevoegen aan het systeem en alle gegevens zijn altijd beschikbaar zonder te zoeken. Het is mogelijk om informatie met andere CAFM programma’s te koppelen en het systeem kan met in acht neming van BIM richtlijnen uitgebouwd worden. Efficiënte bedrijfsvoering van gebouwen. U kunt snel alle belangrijke bedrijfsmatige informatie van de afzonderlijke gebouwen en eenheden zoals: energieverbruik, onderhoudskosten en benodigde aanpassingen uit uw vastgoedmanagement systeem halen. De verantwoordelijken voor gebouwen of afzonderlijke eenheden hebben zo alle benodigde informatie voor een goede bedrijfsvoering altijd en overal beschikbaar.

Andere onderwerpen die u aan het systeem kunt koppelen zijn bijvoorbeeld: Energiegebruik Ruimtegebruik Verantwoordelijkheden

Unternehmen

Scan-Service Centrum Nord-West

Ansprechpartner

Joachim Wenke
Norderstraße 19, 26826 Weener

E-Mail: joachim.wenke@scanservicecentrum.de
Telefon: 04951-94779-0
Webseite: www.scanservicecentrum.de

Teilen